Hampus Buhr © 2007     

 

 Hampus    Vad är Hurlers?   Innan diagnos  Bilder  Dagbok  Länkar  Gästbok

Tisdag 24 mars - Fortfarande respirator 

Hampus har legat nedsövd och kopplad till respirator sedan onsdagen den 11 mars. Det har varit en lång och orolig tid för oss. Utgången har varit oviss och vi har flera gånger slitits mellan hopp och förtvivlan, men nu har läget äntligen stabiliserats.

 

Lungorna har sakta men säkert blivit bättre dag för dag. Dock har läkningen gått långsammare än läkarna önskat, vilket beror på Hampus grundsjukdom samt det faktum att han gått igenom tre stycken benmärgstransplantationer.

 

I torsdags förra veckan fick vi reda på att njurvärdena blivit försämrade. Läkarna var bekymrade över detta och övervägde dialys, men njurvärdena stabiliserades och förbättrades under helgen så det behövdes ej.

 

Både lungor och njurvärden blivit så pass bra att läkarna börjar överväga att koppla bort respiratorn inom de närmaste dagarna. Detta innebär dock inte att Hampus kommer att klara sig utan andningshjälp. Han kommer att behöva syrgas och eventuellt visst tryck via exempelvis en mask.

 

Nu hoppas vi att Hampus snabbt blir bättre!

 

Till föregående datum

Till nästa datum