Hampus Buhr © 2007     

 

 Hampus    Vad är Hurlers?   Innan diagnos  Bilder  Dagbok  Länkar  Gästbok

Blodvärden - BMT nr 2   

 

 

Vita blodkroppar

 

De vita blodkropparna kan sägas vara kroppens ”soldater” och har till viktigaste uppgift att försvara kroppen mot infektioner.

 

Normalvärdet för ett barn i Hampus ålder är 6,0 till 17,5 miljarder celler per liter blod. När värdet understeg 0,5 miljarder celler/liter (markerat gränsvärde i diagrammet) blev vi isolerade på vårt rum, eftersom Hampus då blev så infektionskänslig.

 

När antalet celler understiger 0,1 miljarder per liter blod är de allt för få för att kunna räknas nere på blodlaboratoriet. Då konstateras det endast att de understiger värdet 0,1, varför det är markerat som 0,1 i diagrammet.

 

 

Neutrofila vita blodkroppar

 

Det finns olika typer av vita blodkroppar. En av dem kallas för neutrofila och försvarar kroppen mot bakterier genom att ”äta upp” dem. Denna typ av vita blodkroppar kan även ta sig ut från blodet till kroppens olika vävnader vid bakterieangrepp, exempelvis i huden.

 

Så fort det totala antalet vita blodkroppar överstiger 0,1 miljader/liter kommer man även att börja räkna de neutrofila vita blodkropparna separat. När sedan dessa neutrofila blodkroppar överstiger 0,2 miljarder/liter (markerat gränsvärde i diagrammet) två dagar i rad så kommer isoleringen att hävas.

 

 

 

 

Hemoglobin (HB)

 

Hemoglobin är ett slags protein som finns i de röda blodkropparna. Hemoglobinet har till uppgift att transportera syre från lungorna ut till kroppens alla organ. Det är även hemoglobinet som ger blodet dess röda färg.

Normalvärde för en pojke i Hampus ålder ligger mellan 90 och 150 gram per liter blod. Om hans HB-värde understiger 80 g/l (markerat gränsvärde i diagrammet) kommer en blodtransfusion att ske.

 

 

Trombocyter

 

Trombocyter, eller så kallade blodplättar, har till uppgift att se till att blodet koagulerar vid en skada. Dessa har en mycket kort livstid (endast några dagar) vilket är förklaringen till dess relativt stora svängningar.

Normalvärdet av trombocyter är någonstans mellan 150 till 400 miljarder per liter blod. När värdet understiger 10 miljarder/liter (markerat gränsvärde i diagrammet) får man en trombocytinfusion för att minska risken för allvarliga blödningar.